Online rezervácia

Masáže

Viac informácií:

Tel. 043/401 20 55

E-mail: hotelturiec@hotelturiec.sk
Pri e-mailovej rezervácií je potrebné uviesť aj telefónne číslo.

Odporúčanie

Prosíme Vás o rezerváciu minimálne 1 hodinu vopred, aby sme Vám vedeli časovo vyjsť v ústrety.

Pred každou masážou je hosťom na uvoľnenie tela a mysle k dispozícii strojová Shiatsu masáž chodidiel alebo pobyt v Infra saune.